Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

How 'Little Green Men' Populated Pop Culture

Where did the idea of "little green men" come from, and how did it become so widely accepted as a reference to visitors from other worlds?

via Live Science http://ift.tt/29tFOEe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου