Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Mighty Viking Ax Discovered in Tomb of Medieval 'Power Couple'

Archaeologists have discovered one of the largest Viking axes ever found, in the tomb of a 10th-century "power couple" in Denmark.

via Live Science http://ift.tt/29RpCZ7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου