Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

New High-Speed Camera Is So Fast It Can See Neurons Firing

One of the fastest cameras in the world can now take better pictures than ever, even capturing neurons as they fire, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/29wXvn2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου