Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Ancient Female Shamanꞌs Funeral Ritual…with Tortoise Feast

A diminutive woman buried in a cave site in Israel 12,000 years ago was likely a person of importance and was interred with great ceremony.

via Live Science http://ift.tt/29lo8fl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου