Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Sun Makes Nervous Face with Hole in Its Head (Video)

The sun has been making some anxious faces lately — but you'd be worried, too, if a huge hole had just opened up on your head.

via Live Science http://ift.tt/29JzDrG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου