Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Too Many People 'Self-Prescribe' Antibiotics, Experts Say

Many Americans store leftover antibiotic drugs in their homes and say that if they got sick, they would take the antibiotics without going to their doctor first.

via Live Science http://ift.tt/29AccSV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου