Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Magnesium Supplements May Help to Lower Blood Pressure

When it comes to minerals and blood pressure, sodium shouldn't be the only thing on your radar.

via Live Science http://ift.tt/29KyceI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου