Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

What If the Moon Disappeared Tomorrow?

If our only satellite vanished in the blink of an eye, would you notice? Does it even matter? Astrophysicist Paul Sutter explains.

via Live Science http://ift.tt/29VWQMR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου