Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

'3Doodler' Pen Lets You Draw 3D-Printed Creations in Midair

A company called 3Doodler has transformed the standard 3D printer into a pen, allowing people to draw 3D creations freely in the air — without the need for a computer or any software.

via Live Science http://ift.tt/28Q337e

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου