Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Quantum Computer Could Simulate Beginnings of the Universe

Scientists have for the first time made an advanced machine known as a quantum computer simulate ghostly particles that fluctuate in and out of existence.

via Live Science http://ift.tt/29gcbCW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου