Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Photos: Ancient Stupa Holding Bone of Buddha Discovered

Photos reveal an ornate model of a stupa, or a chest used for meditation, beneath a temple in China. The stupa holds the skull bone of the Buddha himself.

via Live Science http://ift.tt/296Rk6N

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου