Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Gateway to Ancient Greek God's Compound Uncovered?

A sanctuary to a half-man half-goat Greek god was unearthed in ancient city of Hippos.

via Live Science http://ift.tt/28ZeHwZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου