Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Pretty as a Princess: Disney Movies May Be Making Girls 'Girlier'

What is "Frozen" doing to kids' psyches? New research finds that preschoolers who watch Disney's princess movies are not only more likely to don the sparkling ultrafeminine fashion but also to internalize stereotypical gender roles.

via Live Science http://ift.tt/28WoXIV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου