Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Omega-3 Fatty Acids Reduce Risk of Fatal Heart Attack

A thorough new study -- that looked at levels of omega-3 fatty acids in people's blood, rather than just asking what they ate -- finds that these acids do reduce people's risk of fatal heart attack.

via Live Science http://ift.tt/28We4Dd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου