Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Photos: Mummified Bird Wings Preserved in Amber

The dinosaur-age bird wings preserved in amber mark some of the first ancient 3D bird feathers that researchers have studied.

via Live Science http://ift.tt/28ZRZV2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου