Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Morning Milky Way Shines Over Summer Triangle in Stunning Photo

Minutes before clouds gathered over the night sky, astrophotographer Matt Pollock caught this snapshot of the Milky Way on March 3, 2016 from Cherry Plain State Park in Petersburg, New York.

via Live Science http://ift.tt/28YoLsj

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου