Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

For Kids with Eczema, 'Soak and Smear'

Doctors recommend frequent bathing followed immediately by proper moisturizers to control eczema in children.

via Live Science http://ift.tt/290rwGe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου