Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Tomb with a View: Ancient Burial Sites Served as 'Telescopes'

Thousands of years ago, stone constructions built as tombs may have also been used to observe the night sky and track the movements of the stars.

via Live Science http://ift.tt/295uwG7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου