Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

The Renaissance: The 'Rebirth' of Science & Culture

The Renaissance was a period of "rebirth" in arts, science and European society. It was a time of transition from the ancient world to the modern.

via Live Science http://ift.tt/293i0EI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου