Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Tau Day: Should Pi Be Downgraded?

While many math nerds swoon over pi, the unsung hero of circular math is tau, which relates a circle's circumference to its radius, some have argued.

via Live Science http://ift.tt/29119lM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου