Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Aliens Attack! Invasive Lionfish Arrive in Mediterranean

The first wave of a lionfish invasion has struck in the Mediterranean, a region where the animals had not been established before.

via Live Science http://ift.tt/2911dBY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου