Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Plague: A Scourge From Ancient to Modern Times

Plague is often associated with the Middle Ages, but the infamous disease wreaked havoc before and after that time, and continues to infect people today.

via Live Science http://ift.tt/299MwPi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου