Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Scorpion Architects Build Lairs with Porches and Mating Rooms

The twists and turns of a scorpion's underground burrows are generally inaccessible to anything that isn't a scorpion — including scientists. That is, until now.

via Live Science http://ift.tt/294S5gu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου