Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

China Planning Underwater Great Wall of Robots

Officials reveal plans for a deep-sea "space station" and a fleet of underwater drones.

via Live Science http://ift.tt/28SBEWm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου