Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

San Andreas Fault 'Does the Wave,' New Research Finds

Huge lobes of Earth straddling the San Andreas Fault are creeping upward or sinking downward, as if the ground is doing the wave, new research reveals.

via Live Science http://ift.tt/28T61e4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου