Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Facts About Capybaras

Capybaras are the largest rodent in the world. These herbivorous South American beasts are cousins to much smaller guinea pigs.

via Live Science http://ift.tt/296uD38

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου