Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Aahhhhh! 5 Scary Shark Myths Busted

Sharks have a reputation (at least in popular culture) for being fearsome creatures, prone to attack with their sharp, scary teeth. But despite all the interest surrounding sharks, there are many misconceptions about these predators.

via Live Science http://ift.tt/291gBy5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου