Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

More Victims of Vesuvius Eruption Found Near Pompeii

Archaeologists have discovered skeletal remains of four people, including a teenager who likely tried to take shelter from the erupting volcano in a bronze workshop nearly 2,000 years ago.

via Live Science http://ift.tt/28ZSmyP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου