Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Facts About Tapirs

Tapirs are large mammals with round bodies, short legs and and long snouts. Their snouts are flexible, like an elephant's trunk.

via Live Science http://ift.tt/296HxAh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου