Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Sleeping Black Hole Awakens to Devour Doomed Star

A sleeping giant at the center of a galaxy has awoken: A normally dormant, monster black hole has been found shredding a star that ventured too close to the cosmic beast.

via Live Science http://ift.tt/28PpMkW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου