Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Where's the Exit? Python Caught in Circle of Own Molted Skin

A python likely experienced a weird case of déjà vu last week after it became trapped in a circle of its own molted skin, surprising scientists. The serpent slithered around and around for about 3 hours until it eventually broke free.

via Live Science http://ift.tt/28SZwpd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου