Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

What's the Difference Between Dolphins and Porpoises?

If you want to become an expert at telling the difference the next time you spot one in the ocean, first look at the animal's grin.

via Live Science http://ift.tt/28Qmopo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου