Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

6,000 Feet Under: Whale Sharks' Deepest Dives Detected

Whale sharks, the largest fish alive today, are capable of far deeper dives than previously suspected.

via Live Science http://ift.tt/290X03M

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου