Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Female Komodo Dragon Saved After Her Eggs Burst

Anika, a 6-year-old Komodo dragon, has a new lease on life after emergency surgery.

via Live Science http://ift.tt/299CLBs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου