Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Facts About Aardvarks

Aardvarks are pig-size African mammals that eat ants and termites. They look like they were made from parts of other animals.

via Live Science http://ift.tt/296RwBG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου