Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Odd 'Dark Hydrogen' May Lurk Within Jupiter, Other Giant Planets

A strange form of hydrogen likely lies between the gaseous hydrogen in the clouds of gas giants such as Saturn and Jupiter and the liquid-metal hydrogen found in these planets' cores, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/290ALqb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου