Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Stinging Jellyfish Come to Jersey, But Beaches Still Safe

A dime-sized jellyfish that can deliver severely painful stings has been detected in New Jersey waters for the first time.

via Live Science http://ift.tt/28UT8xS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου