Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Polly Says What?! Should Parrots Testify at Murder Trials?

Bird scientists are skeptical whether Bud, an African grey parrot who allegedly witnessed a murder in 2015 in Michigan, can give reliable testimony or spoken evidence at a court trial.

via Live Science http://ift.tt/29twYmJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου