Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

How Much of the Ocean Is Whale Pee (and Worse)?

For marine wildlife, the ocean isn't just their home. It's also their toilet.

via Live Science http://ift.tt/28TFlee

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου