Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Is It Ethical to Purchase Human Organs?

Organ transplantation saves lives but there is a shortage of organs.

via Live Science http://ift.tt/28U0PYF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου