Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Ancient Roman Soldier with Ornate Belt Discovered in UK Grave

The 1,600-year-old remains of a middle-age man buried alongside an ornate belt decorated with images of dolphins and dogs have been found in a grave in Leicester, England, archaeologists report.

via Live Science http://ift.tt/29yUjVJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου