Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

'Fearsome Raisin' Ant Sports Striking Fingerprint Pattern

Golden spines and intricate wrinkles make a new ant species magnificent.

via Live Science http://ift.tt/29jwwt0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου