Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Man Gets Zika from Sex with Female Partner, in First

A woman in New York City who was infected with Zika passed the virus to her male partner during sex, the first time that female-to-male sexual transmission of the virus has been reported.

via Live Science http://ift.tt/29NF7pi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου