Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

New Dinosaur Had the T. Rex Look: Tiny Arms

Tyrannosaurus rex wasn't the only meat-eating menace with teeny-tiny arms. Like its distant relative, T. rex, a newly identified dinosaur, named Gualicho shinyae, sported small arms and hands with two clawed fingers.

via Live Science http://ift.tt/29F2BLJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου