Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Octopus Facts

These eight-armed, blue-blooded animals are quite intelligent. Sad about their sex lives, though.

via Live Science http://ift.tt/2a0r6ER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου