Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Again! Gravitational Waves Detected From 2nd Black Hole Collision | Video

In December 2015, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) detected gravitational waves from two black holes colliding. This is the second LIGO detection to be be confirmed - the historic first was announced in February 2016.

via Live Science http://ift.tt/263b3JQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου