Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Apple's New App: Can Deep Breathing Lower Stress?

A new app from Apple coaches you through breathing exercises, but do these exercises really help reduce stress?

via Live Science http://ift.tt/1YsCtXs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου