Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Can Snakes Smell Anything?

Most snakes have an excellent sense of smell, in part to make up for their poor eyesight and limited hearing.

via Live Science http://ift.tt/1S4oSOe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου