Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

'Cosmic Watch' App Lets You Track Stars and Planets in Real Time

A new app aims to change how you view time, by moving beyond hours, minutes and seconds to reveal your position in the cosmos and relate that position to the movement of celestial bodies.

via Live Science http://ift.tt/1W3y7W1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου