Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Dark Matter May Be Made of Primordial Black Holes

Astronomers are beginning to find strong links between dark matter and primordial black holes, bringing this tantalizing possibility into the realms of a viable hypothesis.

via Live Science http://ift.tt/25TC7P6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου